Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Благодарност към България за помощта й в подготовката на Парламентарното измерение на Румънското председателство беше изказана по време на срещата на главните секретари на парламентите на страните-членки на ЕС
31/01/2019

Специална благодарност към България за съществената й помощ в подготовката на Парламентарното измерение на Румънското председателство беше изказана по време на срещата на главните секретари на парламентите на страните-членки на ЕС.

Форумът се проведе на 27 и 28 януари 2019 г. във Виена. От българска страна в срещата участва главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова.

Обсъдени бяха предстоящите избори за Европейски парламент,  възможностите и предизвикателствата на отворения парламент, междупарламентарният обмен на информация и Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Отчетен беше и приносът на системата за Междупарламентарен обмен на информация в ЕС /IPEX/ за засилване на обмена на информация. Доклад за дейността на системата IPEX за 2018 г. представи главният секретар на естонския парламент Пееп Яхило, който е председател на борда на IPEX. Той акцентира върху практическите измерения и преимущества на парламентарното сътрудничество. Подчертано беше, че IPEX е ефективно средство за обмен на информация между държавите-членки на Европейския съюз с оглед упражняването на контрола на субсидиарност по проекти на европейски актове и осъществяването на политическия диалог. За утвърждаване на системата като ефективен способ на междупарламентарно сътрудничество спомага и интегрирането в платформата й на информация, както за Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз, така и за съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Обединяването на този информационен ресурс се осъществи през 2018 г. с подкрепата и на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Срещата бе проведена под председателството на австрийския парламент.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини