Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Второ заседание проведе работната група, създадена във връзка с прилагането на Директивата за предотвратяване изпирането на пари
05/03/2019

Второ заседание проведе работната група, създадена във връзка с прилагането на Директивата за предотвратяване изпирането на пари.

В нея участваха представители на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, юристи от администрацията на Народното събрание, представители на ДАНС и на Висшия адвокатски съвет.

Работната група се обедини около идеята в рамките на две седмици да се направи сравнителен анализ за транспониране на Директивата в останалите страни членки на ЕС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини