Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Бойко Атанасов е новият председател на Комисията за финансов надзор
15/03/2019

Парламентът избра Бойко Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор. В гласуването участваха 134 народни представители и всички бяха "за".

Бойко Атанасов бе досегашен заместник-председател на КФН. След избора му за председател, той подаде оставка като заместник-председател и парламентът я гласува.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че Бойко Атанасов има 20-годишен професионален опит в сферата на публичните финанси и притежава необходимото образование и публична репутация да заеме длъжността. При изслушването си пред комисията Атанасов е очертал три основни цели пред КФН: създаване на стабилен екип от професионалисти; изграждане на прозрачна и навременна комуникация с обществото; осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от КФН – капиталовите пазари, застраховането и пенсионните фондове.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини