Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински бе избран за председател на 40 -тото Народно събрание
11/07/2005
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ БЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 40-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Георги Пирински, предложен от Коалиция за България, бе избран днес за председател на 40 -тото Народно събрание. Кандидатурата му беше подкрепена от 169 народни представители, 50 депутати бяха против, а 4 се въздържаха.

Биографична справкаСлово на Георги Пирински при избирането му за председател на 40 -тото Народно събрание

Уважаеми господин президент,
Ваше светейшество,
Уважаеми предводители на религиозни общности,
Уважаеми господин председател на Министерския съвет,
Господа министри,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Уважаеми гражданки и граждани на България,

Цялата власт в Република България произтича от народа. Своята власт той упражнява на първо място чрез Народното събрание. Ние всички сме тук на едно основание - по волята на 3 648 177 български граждани, които на 25 юни упражниха своето право на глас. Независимо за кого гласуваха, те ясно заявиха императивните си изисквания към всеки от нас:

Първо, да осигурим решения на най-болезнените проблеми на живота днес - работа за всеки, доходи за достоен живот, здравеопазване без отказ, образование за всички, сигурност за личността.

Второ, да постигнем такива решения по пътя на европейския социален модел чрез членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
Трето, по такъв начин да изградим съвременен авторитет и достойнство на България, ново самочувствие на всеки неин гражданин.

Общата основа успешно да решим и трите задачи е една -управлението на държавата според Конституцията и законите на страната - така, както повелява и нейният чл. 4.

Утре, на 12 юли, се навършват 14 години от деня, в който над три четвърти от представителите в Седмото Велико Народно събрание с подписите си тук, в тази зала, дадоха живот на основния за страната ни закон. През тези години Конституцията се оказа надежден гарант за демократичните устои на обществото ни. Днес сме длъжни с нова сила да осъзнаем колко важна и досега, и особено в бъдеще е тази нейна роля за утвърждаването и развитието на България като свободна и демократична държава.

Но големият проблем е, че за гражданина в неговото ежедневие конституционните текстове остават куха фраза, без покритие. Именно в това е заключено решаващото предизвикателство - всеки добросъвестен гражданин да се убеди, че има своите права по закон, които държавата му гарантира, когато той лоялно изпълнява задълженията си към нея. Без тази жизнено необходима връзка между гражданин и държава, между личен и общ национален интерес няма траен успех, няма увличащ напредък -нито в ежедневието, нито към Европа, нито занапред в бурно променящия се свят.

А ключът за преодоляване на това предизвикателство не е другаде, а е точно тук, в Народното събрание, в нашите с вас ръце. Защото именно ние, народните представители, сме носителите на тази съдбовна връзка. Днес обаче се изправяме пред дълбока и опасна криза - кризата на представителството. Престижът на Народното събрание е на опасно ниско равнище. Хората не разбират то с какво се занимава, не виждат в него отразен и защитен своя интерес, своите тревоги и очаквания. Това не бива и не може да продължи. Парламентът не е театър, в това число и телевизионен, парламентът не е заведение за обществено хранене, парламентът не е и търговска кантора. Тук е мястото, където следва отговорно, критично, но винаги и градивно да се обсъждат въпросите от дневния ред на страната. Тук на такава основа да се приемат общите решения, закрепени в закона. И тук да се контролира спазва ли се неговата норма като право и задължение на всяка държавна служба, обществена структура, на всеки гражданин.

Няма лесно да надмогнем сегашната криза на представителство, много дълбоки са корените й. Нещо повече, много и мощни са интересите, които я подхранват. Но нямаме право да се разсейваме, да се правим, че тя не съществува или че не представлява изключително сериозен проблем. Напротив, от самото начало сме длъжни да направим няколко, но твърди крачки, да скъсаме с три порока, загнездили се в парламента - гласуването с чужди карти, празната пленарна зала и пилеенето на безценно парламентарно време. Можете да разчитате на решимостта и усилията ми да успеем в тези първи стъпки.

Тук не бих искал да пропусна да благодаря на всеки от вас, който гласува и с гласа си ми оказа доверието да заема изключително високия пост в държавата - длъжността председател на Народното събрание. Искам да ви уверя, че ще разчитам на убеденото, ангажирано съдействие и взаимодействие на всеки един от 240-те представители в 40-о Народно събрание.

Искам да се надявам, че онези задачи, които осъзнаваме, че предстоят пред събранието, са задачи на всеки един от нас и които трябва да изпълним с необходимата добра воля, отговорност и упоритост. Всички сме наясно с програмния дефицит на време, в който се намираме. Убеден съм, че добре съзнаваме и особената отговорност, която ни се пада - да дадем нова перспектива на гражданите и страната ни в един от най-решаващите моменти от историята. Нека бъдем достойни за тази своя отговорност.

Успешна работа и на добър час!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини