Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Реч на председателя на Народното събрание Георги Пирински пред участниците във Втората световна конференция на председателите на парламе
09/09/2005
РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ

Ню Йорк, 9 септември 2005 г.

Уважаеми г-н председател,
Уважаеми госпожи и господа,

Трети пореден ден обсъждаме централния проблем, с който се сблъскват нашите общества, колкото и да се различават помежду си, а именно - как да се преодолее дефицитът на демокрация.

Днес този далеч небезобиден дефицит всъщност представлява основният фактор, който застрашава мира и сигурността в света, както и устойчивото развитие и зачитането на правата на човека.

Общата ни организация, Интерпарламентарният съюз заслужава нашето признание и поддръжка за последователната си ангажираност в подкрепа на националните парламенти за превръщането им в пълноценни и ефективни представители на гражданите, на техните интереси и въжделения. За нас, представителите на новоизбрания български парламент, препоръките за прозрачността на парламентарната дейност, ефективния парламентарен контрол и взаимодействие с изпълнителната власт, както и по-активното участие в международните дела имат особено значение. Днес сътрудничеството между парламентите, както и приносът им за укрепването на многостранната система на сигурност и развитие, придобиват ново значение. Ето защо изцяло подкрепяме и одобряваме настойчивите усилия на генералния секретар на ООН Кофи Анан за реформа и утвърждаване на ООН като основен стълб на такава многостранна система. В тази връзка изцяло се присъединяваме към позицията на Европейския съюз, която подчертава, че докладът на генералния секретар "За по-голяма свобода" представлява добра основа за договарянето на заключителен документ за срещата на ООН на най-високо равнище през следващата седмица.

Споделяме също така и виждането, че е изключително важно да се постигне съгласие по комплекс от мерки за целите на развитието, отстояването на правата на човека, сигурността и институционалната реформа на ООН по пътя на изграждане на консенсус. Според нас особено важно е да се подчертае значението на социалното измерение на глобализацията, да се предприемат мерки за увеличаване на заетостта и да се осигурява достойна работа за всеки, както и да се изкорени гладът и да се преодолява бедността.

Всички ние, като граждани и като народни представители, днес все по-болезнено осъзнаваме безпрецедентната острота и неотложност на непознати досега заплахи и предизвикателства, в резултат както на природни стихии, така и от човешка дейност. Позволете ми в заключение да изразя убеждението си, че именно националните парламенти днес са призвани да поемат водеща роля в посрещането и преодоляването на тези предизвикателства. Нека втората ни глобална среща тук, в Ню Йорк, даде ценен принос към успешното изпълнение на тази особено отговорна мисия.

Благодаря!
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини