Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
21/09/2005
1. Закон за правната помощ.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
4. Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини