Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
28/09/2005
1. Решение за промени в състава на Комисията по гражданско общество и медии.
2. Решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание в международни институции.
3. Решение за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини