Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
ПАСЕ ще разгледа докрад за българските медици в либия
30/09/2005
ПАСЕ ЩЕ РАЗГЛЕДА ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ В ЛИБИЯ

БЪЛГАРСКА ПАРЛАМЕНТАНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ПАСЕ

Новоизбраната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще участва в от 3 до 7 октомври в Страсбург в Четвъртата част на редовната сесия на Асамблеята. Делегацията се състои от 6 постоянни и 6 заместващи представители. Неин ръководител е зам.-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи.

На пленарното заседание на 6 октомври 2005 г., четвъртък, ще бъде обсъден доклад на тема “Сериозно нарушаване на човешките права в Либия – нехуманно отношение към български медицински работници”. Изказвания по темата ще направят българските народни представители от различни политически групи, след което Асамблеята ще гласува Проекта за препоръка, изготвен от докладчика по темата - Тони Лойд от Великобритания. Докладът и проектът за препоръка са били разгледани и приети единодушно на заседание на Комисията по правни въпроси и права на човека към ПАСЕ на 16 септември 2005 година.

Състав на делегацията:
Г-н Юнал Лютфи /ръководител/
Г-н Иван Н. Иванов /зам.-ръководител/
Г-н Евгени Кирилов /основен представител/
Г-жа Даринка Станчева /основен представител /
Г-жа Надежда Михайлова /основен представител /
г-н Александър Арабаджиев /заместващ представител /
г-жа Фатме Илияз /заместващ представител /
Г-н Андрей Пантев /заместващ представител /
г-жа Анелия Атанасова /заместващ представител/
г-н Лъчезар Иванов /замаместващ представител /
г-н Десислав Чуколов /заместващ представител/

г-жа Илиана Йотова е основен представител, но няма да присъства на заседанието

Програмата на заседанието на ПАСЕ както и докладите можете да намерите на адрес http://assembly.coe.int/


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини