Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с гостуващата у нас китайска делегация на Националния комитет на Общокитай
08/11/2005
Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с гостуващата у нас китайска делегация на Националния комитет на Общокитайския политически консултативен съвет

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна днес, 8 декември 2005 г., с гостуващата у нас китайска делегация, водена от заместник-председателя на Националния комитет на Общокитайския политически консултативен съвет Бай Личън. На срещата бе изразено общо задоволство от ползотворното развитие на българо-китайските отношения, в това число от активните междупарламентарни контакти.

Потвърден бе интересът на България и Китай да разширяват икономическите връзки, чието сегашно състояние не съответства на потенциала на двете страни. Споделено бе мнението, че е необходимо увеличаване на българския износ за Китай предвид силно отрицателното за България салдо в двустранния стокообмен. Статистиката сочи, че за първите осем месеца на 2005 г. стокообменът възлиза на 476.2 милиона щатски долара, от които само 48.1 милиона долара български износ. България е заинтересована от привличане на преки китайски инвестиции в българската икономика, сподели в разговора председателят на Народното събрание. Той подчерта, че членството на България в Европейския съюз ще открие нови хоризонти за задълбочаване на икономическите връзки между двете страни.

Георги Пирински благодари за предоставената от правителството на КНР безвъзмездна помощ на Република България. Както е известно, през октомври 2005 г. бе усвоено дарение, състоящо се от 17 оборудвани линейки и два дигитални езикови кабинета.

На срещата бе споделено задоволство от активното сътрудничество между двете страни в областта на културата, образованието и науката. Красноречиво свидетелство за ползотворния културен обмен са проведените при голям успех през май – юни 2004 г. дни на китайската култура в България, както и дни на българската култура в Китай през октомври – ноември същата година.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини