Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие ...
06/12/2005
1. Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

4. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини