Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
08/12/2005
1. Кодекс за застраховането.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.
3. Закон за изменение на Закона за политическите партии.
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини