Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
14/12/2005
1. Закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) между правителството на Република България и правителството на Румъния.

2. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата на Общността за взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публични администрации, стопански предприятия и граждани (IDABC).

3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията.

5. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.

6. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.

7. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

8. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

9. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини