Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на Комисията по гражданско общество и медии
15/12/2005
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с ротацията в Съвета за електронни медии напомням на народните представители, че срокът за номиниране на кандидатури за нов член на СЕМ от парламентарната квота изтича на 19 декември, понеделник, в 18 часа. Предложенията следва да се регистрират като проекторешения в деловодството на Народното събрание и да бъдат придружени от следните документи:

1.CV на кандидата.
2.Копие от диплом за висше образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Декларация по чл. 26, т. 2 и 3 от Закона за радиото и телевизията.

Иво Атанасов
Председател на Комисията по гражданско общество и медии

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини