Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
19/12/2005
1. Закон за ратифициране на Меморандума за постигнато споразумение между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програма за електронно обучение (eLearning).

2. Закон за ратифициране на Спогодба за въздушни съобщения между Правителството на Република България и Министерски съвет на Босна и Херцеговина.

3. Закон за ратифициране на Спогодба между Република България България и Република Австрия за социална сигурност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини