Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на Пресцентъра на Народното събрание за работата и приоритетите на Консултативния съвет по законодателство
15/01/2006
Консултативният съвет по законодателство на 40-то Народно събрание ще проведе на 18 януари 2006 г., сряда, първото си за новата сесия на НС заседание.
За периода от конституирането си до момента Съветът се е произнесъл по 12 законопроекта и е предоставил становища, както следва:
 • Становище по Законопроект за данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
 • Становище по Законопроект за МВР;
 • Становище по ЗИД за защита на личните данни;
 • Становище по Законопроект за вътрешния одит в публичния сектор;
 • Становище по Законопроект за Държавната финансова инспекция;
 • Становище по Законопроект за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Становище по ЗИД на Кодекса за социално осигуряване;
 • Становище по ЗИД на Търговския закон;
 • Становище по Законопроект за борба с организираната престъпност;
 • Становище по Законопроект на Административно-процесуалния кодекс;
 • Становище по ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта.

Съветът е предоставил и становище по предложенията за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

Консултативният съвет по законодателство на 40-то Народно събрание, който изготвя експертни становища по приеманите от НС законопроекти и предложения за цялостното усъвършенстване на законодателния процес, беше създаден на 14 ноември 2005 г. със заповед на председателя на Народното събрание Георги Пирински. В Консултативния съвет по законодателство функционират следните направления: “Конституционно и административно право; “Финансово право”; “Международно право и право на Европейския съюз”; “Гражданско-правни отрасли”; “Трудово и осигурително право” и “Наказателно-правни отрасли”.

Приоритетни за Консултативния съвет по законодателство през новата сесия ще бъдат законопроектите за съдебната власт, за концесиите, за избор на евродепутати, за пациентите, за дипломатическата служба, за държавната администрация и държавния служител, както и въпроси, свързани с правата на военноинвалидите, ветераните от войните и пенсионното осигуряване.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни новини