Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на Пресцентъра на Народното събрание
18/01/2006
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Във връзка с разпространена невярна информация на Пресцентъра на Столична община Пресцентърът на Народното събрание е упълномощен да информира за следното:

1. Не отговаря на истината твърдението, че Народното събрание не е подавало декларации по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и не е плащало такса смет.

2. Народното събрание е декларирало в законоустановените срокове недвижимото си имущество.

3. Декларации по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижими имоти, са подадени съответно на 27.05.2004 г. до ТДД “Средец” и на 21.11.2005 г. до ТДД “Оборище”.

4. За 2005 г. необходимия данък сгради е платен еднократно, а на всяко тримесечие е заплащана такса смет.

5. Подадените декларациите при регистрация и при изменение, както и документите за извършените плащания се намират в съответните данъчни служби.

Буди недоумение разпространяването на подобна невярна информация, която води до необосновано дезинформиране на обществеността и подронва авторитета на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини