Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
01/02/2006
1. На първо четене законопроекта за допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.
3. На първо четене законопроекта за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини