Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заседание на Комисията за борба с корупцията
02/02/2006
Заседание на Комисията за борба с корупцията

На днешното си заседание Комисията за борба с корупцията изслуша председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров и членове на палатата за възможностите за сътрудничество, свързани с предмета на дейност на комисията. Присъстващите се обединиха около становището, че съществуват редица начини за взаимодействие чрез формите на парламентарен контрол и законодателни инициативи. Като пример бяха посочени готвените изменения в Закона за обществените поръчки и възможностите Сметната палата да даде експертна оценка по тях.

Проф. Димитров декларира готовност да предоставя при поискване от Комисията за борба с корупцията доклади на Сметната палата по общественозначими теми, както и да се въведе практиката на парламентарен контрол на всеки три месеца по текущи одити, извършвани от Сметната палата, когато те са свързани с предмета на дейност на комисията.

Специфични области на проверка, по предложение на Комисията за борба с корупцията, да бъдат включени в Програмата за одитна дейност на Сметната палата за 2006 г., беше едно от решенията по време на днешното заседание.

Комисията за борба с корупцията се ангажира на следващо свое заседание да предложи възможни сфери за одит, въз основа на постъпили в комисията сигнали за корупционни практики.

Комисията за борба с корупцията взе решение да обсъди Доклада за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността на Държавната комисия по хазарта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини