Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
09/02/2006
1. Закон за Министерството на вътрешните работи.
2. Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Армения.
3. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини