Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заседание на Комисията за борба с корупцията
09/02/2006
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА

На днешното си заседание Комисията за борба с корупцията обсъди сигнал за закононарушения в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към Министерството на земеделието и горите и констатира, че има сериозни данни за корупционно поведение от страна на директора на агенцията Ерман Занков. Комисията реши да препоръча на министъра на земеделието и горите да потърси дисциплинарна отговорност от г-н Занков и изпрати материалите по случая на Софийска градска прокуратура.

Комисията за борба с корупцията прие с консенсус решение за създаване на Съвет за координация между антикорупционните комисии в Народното събрание, Министерски съвет и Висшия съдебен съвет.

На днешното заседание беше представен Световния доклад за корупцията за 2006 г. на “Transparancy International”, фокусиран върху корупцията в здравеопазването.

Бяха обсъдени и предложения за изменения в Закона за държавната собственост. Комисията за борба с корупцията реши да поиска становище от Съвета по законодателство и експертно становище от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини