Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Започна официалното посещение на българската парламентарна делегация в Армения
13/02/2006
ЗАПОЧНА ОФИЦИАЛНОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В АРМЕНИЯ

Първата среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински, който е начело на официална парламентарна делегация в Република Армения, се състоя днес, 13 февруари 2006 г., с председателя на Националното събрание на Армения Артур Багдасарян. По време на разговора двамата председатели констатираха със задоволство, че съществуват редица благоприятни предпоставки за активизирането на приятелските българо-арменски отношения във всички области. Като такива председателите Пирински и Багдасарян откроиха интензивния политически диалог между двете страни през последните години, традиционно добрите взаимоотношения и историческата близост между двата народа, включването на Армения в Европейската политика на съседство на ЕС, стремежът на Армения за задълбочаване на сътрудничеството с НАТО и участието на двете страни в Черноморското икономическо сътрудничество. Обща бе констатацията, че след официалната визита на председателя на Националното събрание Артур Багдасарян у нас през лятото на 2004 г., сегашното посещение на парламентарна делегация на най-високо ниво в Ереван открива нови хоризонти за ползотворно междупарламентарно сътрудничество, в това число на ниво парламентарни комисии.

Армения е силно заинтересована да развива активно сътрудничество с България в областта на европейската интеграция и в евроатлантическите структури, подчерта председателят на арменския парламент Артур Багдасарян. От своя страна председателят на Народното събрание заяви, че българският парламент е готов да сподели натрупания си богат опит в областта на синхронизирането на българското законодателство с правото на ЕС. Убедителен израз на желанието на двете страни да си сътрудничат в областта на европейската интеграция е подписаният през декември 2005 г. Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция и в евроатлантическите структури. България е единствената страна, с която Армения е подписала такъв документ. Двамата председатели обсъдиха възможността за подписване в близко време на Протокол за сътрудничество между българския парламент и Националното събрание на Армения.

Важно място в срещата на Пирински и Багдасарян, както и в последвалите разговори на българската парламентарна делегация с членове на арменския парламент, зае темата за търговско-икономическото сътрудничество и перспективите за неговото разширяване и обогатяване. Двете страни са единни в оценката, че обемът на двустранната търговия е незадоволителен и че са налице редица възможности за неговото увеличаване. Георги Пирински подчерта, че България е заинтересована от развитието на транспортните връзки с Армения и потвърди готовността на страната ни да се утвърди като европейска транспортна врата за Армения. Като много ползотворно от арменска страна бе оценено предложението на Георги Пирински за организиране в средата на годината на конференция под егидата на комисиите по транспорт на двата парламента, на която да бъде извършен задълбочен преглед на сътрудничеството в областта на транспортните връзки и перспективите в рамките на развитието на трансевропейските транспортни коридори и продължаването им към страни, обект на политика на съседство с Европейския съюз.

Добър знак за волята на двете страни да развиват активно сътрудничество между отделни градове и региони е предстоящата визита на кмета на Ереван в София, стана ясно на срещата.

Не на последно място в проведените днес разговори бе отделено внимание на перспективите за сътрудничество в областта на образованието и културата, с възможност за откриване на културни центрове в двете столици, както и необходимостта от актуализиране и обогатяване на съществуващата договорно-правна база, за което вече се предприемат и конкретни стъпки.

Като важен знак за по-нататъшното развитие на българо-арменското сътрудничество бе оценен фактът, че в навечерието на визитата в Армения Народното събрание ратифицира Консулската конвенция между България и Армения, която се очаква да облекчи значително взаимодействието между гражданите и организациите на двете страни.

През първия ден от посещението си в арменската столица председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с министъра на външните работи на Армения Вартан Осканян. Българската парламентарна делегация посети Мемориалния комплекс на Големия геноцид и положи венец в памет на жертвите. Предстои среща с министър-председателя на Република Армения Андраник Маргарян.

Тази вечер в 19.00 часа председателят на Националното Събрание на Армения дава официален прием в чест на председателя на НС Георги Пирински и придружаващата го делегация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини