Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие ...
16/02/2006
1. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

3. Закон за изменение на Закона за здравното осигуряване.

4. Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

5. Закон за допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.

6. Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини