Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Срещи на Георги Пирински в Пазарджик
20/02/2006
СРЕЩИ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ В ПАЗАРДЖИК

По инициатива на председателя на Народното събрание Георги Пирински,
днес, 20 февруари 2006 г., понеделник, в 14.00 часа, в училище “Георги Брегов” в Пазарджик, ще се проведе

СРЕЩА-РАЗГОВОР
по проблемите, свързани с престъпленията срещу деца и мерките за тяхната сигурност и защита.

В срещата ще участват ръководството на училището, представители на ученическия съвет, ученици – участници в проведения на 18 и 19 февруари 2006 г. семинар за реда и сигурността, организиран от община Пазарджик, членовете на комисията по превенция на училището.

Целта на срещата е да се задълбочи общественият дебат по проблемите, свързани с престъпленията срещу деца, тяхната защита и сигурност, иницииран от председателя на НС след бруталното убийство на сестрите Белнейски в Пазарджик. Георги Пирински ще запознае участниците в срещата с предприетите действия от страна на парламента за законодателни промени, свързани със защитата на децата. Мненията и препоръките, които се очаква да бъдат споделени на срещата, ще бъдат обобщени и представени на тристранната работна група в парламента, която подготвя законодателни промени, свързани със защитата на децата.

Според председателя на Народното събрание, който е и народен представител от 13–ти пазарджишки избирателен район, именно учителите, учениците и училищните настоятелства в Пазарджик имат правото и моралното задължение да поддържат и утвърждават ангажираността на обществеността по въпросите на сигурността и защитата на децата. Мисия на Народното събрание и на всички държавни органи е да предприемат решителни действия за пресичане на корените на предпоставките за подобни престъпления. Според Георги Пирински само с общи усилия могат да бъдат създавани условия и гаранции за спокойствието на децата, за израстването им като пълноценни личности и граждани.

В рамките на посещението на Георги Пирински в Пазарджик днес, 20 февруари 2006 г., от 15.00 часа, в сградата на община Пазарджик е организирана редовната приемна за граждани.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински ще се срещне с кмета на община Пазарджик и с областния управител.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини