Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Участие на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в заседанието на Съвместния комитет на Асамблеята
22/02/2006
УЧАСТИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА НАТО В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА АСАМБЛЕЯТА

Членовете на делегацията на Народното събрание към Парламентарната асамблея на НАТО Николай Камов, Яни Янев, Асен Агов и Татяна Дончева участваха в заседанието на Съвместния комитет на Асамблеята от 19 до 21 февруари 2006 г. в Брюксел. Заседанието включваше срещи с най-високопоставените служители на Алианса по въпросите на трансформацията, военното планиране, мисиите, разширяването и политическия диалог в НАТО. В рамките на заседанието се проведе кръгла маса с посланиците на САЩ, Франция и Германия в НАТО. Българските парламентаристи участваха и в общото заседание със Североатлантическия съвет на НАТО, както и в срещи в Европейския парламент.

На срещите със заместник-генералните секретари на НАТО по въпросите на отбранителното планиране и трансформацията бе подчертано, че по-нататъшният успех на разширяващите се като обхват и характер мисии на НАТО е в пряка зависимост от съвместното им финансиране, както и от отбранителните разходи на всяка страна–членка, които не би трябвало да минават под границата на 2 % от Брутния вътрешен продукт. Отношенията на НАТО с големите международни организации в областта на сигурността, особено с ЕС и ООН беше една от основните обсъждани теми. Представителите на Парламентарната асамблея на НАТО смятат, че диалогът на политическо ниво е недостатъчен, което води до недостатъчна координация и дублиране на дейностите. Този проблем е възможно да стене тема на дискусиите по време на срещите на министрите на външните работи на страните – членки на НАТО в София.

На следващата среща на най-високо равнище на НАТО, която ще се проведе през ноември в Рига, се очаква да бъде даден отговор на въпроса дали НАТО ще поеме ролята на глобална агенция за сигурност, както и въпросите за финансирането на мисиите, следващите вълни на разширяване и достигане на пълна оперативност на силите за реагиране на НАТО. На срещата с ръководството на НАТО бяха отбелязани и няколко конкретни примера за български принос за технологичното обновяване на силите на Алианса.

По време на срещата на Съвместния комитет с комисаря по разширяването Оли Рен бяха обсъдени проблемни области като борбата с престъпността, корупцията и реформата на съдебната система.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини