Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Създаване на Съвет за координация за противодействие на корупцията
28/02/2006
СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

На днешната среща между председателя на Комисията за борба с корупцията в НС Бойко Великов, председателя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към МС Румен Петков и председателя на Комисията за борба с корупцията към ВСС Румен Ненков, беше обсъдено създаването на Съвет за координация между трите институции.

Целта на тази инициатива е чрез съвместни усилия да бъдат преодолени проблемите, свързани с бюрократични трудности, отлагане и нерешаване на въпроси, които са от компетенциите на различни държавни органи, както и да се постигне максимална ефективност във взаимодействието на органите, ангажирани в борба с корупцията по отношение на конкретни сигнали, законодателни инициативи и тематични разработки.

На днешната среща беше решено председател на Съвета за координация да бъде Бойко Великов, като аргументите за това бяха върховенството на парламентарната институция в Р България.

Официалното споразумение за Статута на Съвета за координация ще бъде подписано от днешните участници в срещата на 16 март 2006 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини