Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Законопроектът за държавния бюджет за 2003 г. е приет на първо четене
21/11/2002
Народните представители приеха на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Законопроектът бе гласуван от 219 народни представители, от които 129 "за", "против" 89 и въздържал се 1.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини