Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
20/04/2006
1. Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.


2. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.


3. Ново обсъждане на Закона за търговския регистър, приет от Народното събрание на 24.3.2006 г. и върнат с Указ № 100 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България - законът е приет повторно.


4. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.
5. Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини