Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
26/04/2006
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето.


2. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.


3. Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини