Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
27/04/2006

1. Закон за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.


2. На първо четене законопроекта за данък върху добавената стойност .


3. На първо четене законопроекта за фуражите.


4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини