Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изказване на Георги Пирински по време на общите дебати за бъдещето на Европа на съвместното парламентарно заседание в ЕП
09/05/2006
ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ПО ВРЕМЕ НА ОБЩИТЕ ДЕБАТИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА НА СЪВМЕСТНОТО ПАРЛАМЕНТАРНО ЗАСЕДАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
БРЮКСЕЛ, 9 МАЙ 2006 Г.


Господин Председател,
Уважаеми представители,
Дами и господа,

Днес, на този 9-ти май ние, избраните представители на нашите народи, сме тук, събрани около една обща цел – да допринесем за набелязването на бъдещата насока на развитие на Европейския проект, така че да отговорим на изискванията и очакванията на нашите граждани. Затова, защото тези очаквания бяха огласени високо и ясно през последната година и половина – хората очакват да имат възможност да си намерят прилична работа и да водят достоен живот; да имат достъп до социално осигуряване, надеждно здравеопазване и качествено образование; както и да имат реален глас при вземането на политическите решения, които определят нашия живот и живота на нашите деца.

Днес в своите възприятия хората сякаш са склонни да пропускат определящия и неоспорим успех на Европейския проект – осигуряването на мира по целия континент, който само допреди шест десетилетия беше опустошаван в продължение на векове от все по-разрушителни конфликти. А всъщност именно това основополагащо постижение на Европейския проект създаде базата за достоен живот и човешка реализация за няколко поколения европейски народи през последните десетилетия.

Затова, когато чертаем пътя занапред, явно има смисъл да се обърнем към прозрението на онези, които заложиха основите. В пророческата си Декларация от същия този 9-ти май 1950 г., само пет години след края на войната в Европа, тогавашният министър на външните работи на Франция, Робер Шуман, формулира основната постановка - че Европа няма да бъде изградена в завършен вид отведнъж, а по-скоро ще се оформя чрез конкретни постижения и преди всичко чрез солидарност, реализирана на практика. В основата на тази постановка той заложи създаването на произвеждаща общност, която за разлика от международен картел, който се стреми да експлоатира националните пазари чрез ограничителни практики с цел извличането на необосновани печалби, се насочи към сливане на пазарите и растеж на производството.

Именно това прозрение е онова, което трябва да се стремим да осъществим днес чрез обновената Лисабонска стратегия за осигуряване на достойна работа и растеж в един драматично трансформиращ се свят на глобализиращи се пазари и мигновени комуникации, съпътствани от фрагментиращи се общности и поляризиращи се общества.

На нас, натоварените с отговорността да осигурим политическа визия и воля, се пада задължението да превърнем фундаменталните ценности на Европейския съюз в нарастваща реалност в живота на хората чрез политики и институции, способни да придвижат напред Европейския проект в този наш свят.

Разрешете ми да изразя решимостта ни като представители на Народното събрание на България да изпълним този свой дълг към нашия народ, като обединяваме усилия с партньорите ни от всички нации на Съюза за изграждане на общото ни бъдеще.

9 май 2006 г.
Брюксел

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини