Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
11/05/2006
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
2. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки.
5. Решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 40-то Народно събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини