Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
17/05/2006
1. Решение за приемане на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.
2. Решение за приемане на актуализиран План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.
3. Закон за ратифициране на актовете на XXIII конгрес на Всемирния пощенски съюз.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
5. Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
6. Закон за ратифициране на изменение на Устава на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.
7. На първо четене законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.
8. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите.
9. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон.
10. На първо четене законопроекта за електронната търговия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини