Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
18/05/2006
1. На първо четене законопроекта за информиране и консултиране на работниците и служителите в транснационални предприятия, групи от предприятия и дружества.
2. Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства.
3. На първо четене законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2006 г.).
4. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и България за изменение на Меморандума за разбирателство относно участието на България в многогодишната програма на Общността за действия в енергийния сектор “Интелигентна енергия - Европа” (2003-2006).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини