Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
01/06/2006
1. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита срещу дискриминацията.
2. Закон за допълнение на Закона за собствеността.
3 На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини