Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие ...
09/06/2006
1. Закон за електронната търговия.
2. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини