Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
15/06/2006
1. Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма.
2. Закон за ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република Македония към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА).
3. Закон за ратифициране на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международния наказателен съд.
4. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
6. Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
7. Закон за потребителския кредит.
8. Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейския съюз, установяващо рамка за участието на Република България в операциите на Европейския съюз за управление на кризи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини