Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Участие на Георги Пирински в Конференцията на председателите на парламенти на страните-членки на ЕС в Копенхаген
30/06/2006
УЧАСТИЕ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС В КОПЕНХАГЕН

Председателят на Народното събрание Георги Пирински участва днес, 30 юни 2006 г. в Копенхаген в Годишната конференция на Председателите на парламенти на страните-членки на Европейския съюз и на страните-кандидатки.

На форума в датската столица е било обсъдено развитието на Европейския съюз и неговото разширяване, както и участието на националните парламенти в този процес. Като основен проблем е бил посочен дефицитът на доверие сред гражданите в Съюза и е била обсъдена ролята на националните парламенти за преодоляване на дистанцията между гражданите и ЕС.

Като нова важна функция на парламентите е била посочена възможността те предварително да се запознават и да подготвят становища по новите предложения за директиви на Европейската комисия. Според председателя на българския парламент това ще бъде възможност за нашата страна да отстоява позиции по въпроси, които са от интерес за България.

В рамките на форума председателят на Народното събрание се е срещнал с председателя на датския парламент Кристиан Майдал. Георги Пирински е получил уверения от своя датски колега, че процесът на ратификация на Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС в парламента на Дания ще приключи най-късно в началото на ноември.

На форума, който се провежда всяка година, се срещат председателите на парламентите на страните-членки на Европейския съюз, председателят на Европейския парламент и председателите на парламентите на страните-кандидатки.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини