Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
30/06/2006
1. На първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
2. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
3. Закон за информиране и консултиране на работниците и служителите в транснационални предприятия, групи от предприятия и дружества.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини