Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
19/07/2006

1. Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.
2. Закон за ратифициране на Допълнение № 1 към споразумението от 9 април 2002 г., за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат.
3. Закон за ратифициране на Протокола за допълнение на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. във връзка с приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол III).
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
5. Решение за откриване на Архитектурен факултет в структурата на Висшето строително училище “Любен Каравелов” - София.
6. Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
7. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини