Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

16/08/2006
1. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии.

2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

3. Закон за денонсиране на Ветеринарно-санитарната конвенцията между правителството на Народна република България и правителството на Източна република Уругвай.

4. Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество за 2005 г.

5. Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината относно забрана на клонирането на човешки същества, на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход и на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно биомедицинските изследвания.

6. Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини