Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив 902-03-3 17/01/2019 Решение
Проект на решение за вземане на акт от Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост, 2017 г. (№ 205), приета на 106-ата сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева, Швейцария 902-03-2 11/01/2019 Решение
Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) - приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", приет с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет 902-03-1 10/01/2019 Решение
Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. 802-00-59 28/12/2018 Решение
Отчет на Българската народна банка за януари - юни 2018 г. и Бюджет на БНБ за 2019 г. 807-00-2 21/12/2018 Решение
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2018 г. - 20 декември 2018 г. 820-00-24 19/12/2018 Решение
Доклад относно изслушване на допуснатите кандидати за членове, председател и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 853-26-21 18/12/2018 Решение
Проект на решение за структурни промени в Министерския съвет на Република България и Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България 802-03-14 17/12/2018 Решение
Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение 802-00-55 14/12/2018 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина 854-02-74 13/12/2018 Решение БОРИС ЯЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;