Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси 954-02-13 15/03/2019 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика 954-02-12 15/03/2019 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;
Отчет за дейността на Фискалния съвет на България за 2018 г. 956-24-1 13/03/2019 Решение
Доклад по Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание 953-02-13 07/03/2019 Решение
Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г. 920-00-4 06/03/2019 Решение
Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот 902-03-4 05/03/2019 Решение
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 954-02-11 26/02/2019 Решение ВОЛЕН СИДЕРОВ;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 954-02-10 25/02/2019 Решение ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - ОТТЕГЛЕН 954-02-9 25/02/2019 Решение ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека 954-02-8 22/02/2019 Решение ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;