Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 8
Дата на постъпване 06/07/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Създава Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 20 народни представители, както следва: 10 - от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 - от парламентарната група на Обединените демократични сили, 4 - от парламентарната група на Коалиция за България, и 2 - от парламентарната група на Движението за права и свободи. 2. Избира състав на временната комисия: председател: Георги Петров Петканов членове: Анелия Йорданова Мингова Борислав Бориславов Цеков Валери Георгиев Димитров Гергана Христова Грънчарова Даниел Василев Вълчев Емил Илиев Кошлуков Меглена Щилянова Кунева Румяна Денева Георгиева Соломон Исак Паси Борислав Димитров Китов Димитър Иванов Абаджиев Йордан Георгиев Соколов Светослав Денчев Лучников Александър Стоянов Арабаджиев Любен Андонов Корнезов Татяна Дончева Тотева Янаки Боянов Стоилов Ремзи Дурмуш Осман Юнал Саид Лютфи. 3. Комисията се избира за срок 14 дни.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/07/2001 - приет(приет в зала)