Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Костадин Стоянов Паскалев
Сигнатура 11
Дата на постъпване 11/07/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Костадин Стоянов Паскалев, народен представител от 1. многомандатен избирателен район - Благоевградски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2001 - приет(приет в зала)