Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по медиите
Сигнатура 16
Дата на постъпване 20/07/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 15 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по медиите се състои от 16 народни представители, от които: 8 от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 3 от парламентарната група на Обединените демократични сили, 3 от парламентарната група на Коалиция за България и 2 от парламентарната група на Движение за права и свободи. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по медиите, както следва: Председател: Милена Иванова Милотинова-Колева Заместник-председатели: Марио Иванов Тагарински Иво Първанов Атанасов Емел Етем Тошкова Членове: Диляна Николова Грозданова Димитър Илиев Димитров Елка Панчова Анастасова Кирил Станимиров Милчев Станимир Янков Илчев Юлияна Дончева Петкова Явор Тодоров Милушев Благой Николаев Димитров Панайот Борисов Ляков Любомир Пенчев Пантелеев Огнян Стефанов Сапарев Кемал Еюп Адил.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/07/2001 - приет(приет в зала)