Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по транспорт и телекомуникации
Сигнатура 22
Дата на постъпване 20/07/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 19 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по транспорт и телекомуникации се състои от 20 народни представители, от които: 10 от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от парламентарната гЉћпа на Обединените демократични сили, 4 от парламентарната група на Коалиция за България и 2 от парламентарната група на Движение за права и свободи. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по транспорт и телекомуникации, както следва: Председател: Николай Николаев Николов Заместник-председатели: Иван Николаев Иванов Петър Василев Мутафчиев Исмет Яшаров Саралийски Членове: Анели Гинчева Чобанова Господин Христов Чонков Илчо Георгиев Дуганов Йордан Мирчев Митев Нина Стефанова Чилова Пенка Иванова Пенева Петя Великова Божикова Стефан Атанасов Минков Тодор Найденов Костурски Благой Николаев Димитров Евгени Стефанов Чачев Иво Севдалинов Цанев Ангел Петров Найденов Димитър Стоянов Дъбов Любомир Пенчев Пантелеев Рамадан Байрам Аталай.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/07/2001 - приет(приет в зала)