Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по земеделието и горите
Сигнатура 25
Дата на постъпване 20/07/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 7 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по земеделието и горите се състои от 22 народни представители, от които: 11 от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от парламентарната група на Обединените демократични сили, 4 от парламентарната група на Коалиция за България и 2 от парламентарната група на Движение за права и свободи. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по земеделието и горите, както следва: Председател: Пламен Неделчев Моллов Заместник-председатели: Венцислав Василев Върбанов Васил Тодоров Калинов Мехмед Мехмед Дикме Членове: Анелия Йорданова Мингова Борислав Георгиев Спасов Валентин Николов Милтенов Енчо Вълков Малев Калоян Йончев Нинов Коста Георгиев Костов Надка Радева Пангарова Николай Николаев Николов Стефан Атанасов Минков Цветан Петров Ценков Владислав Борисов Костов Георги Костов Станилов Евдокия Иванова Манева Моньо Христов Христов Георги Владимиров Юруков Георги Тодоров Божинов Радослав Георгиев Илиевски Юнал Тасим Тасим.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/07/2001 - приет(приет в зала)