Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Сигнатура 28
Дата на постъпване 20/07/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство се състои от 22 народни представители, от които: 11 от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от парламентарната група на Обединените демократични сили, 5 от парламентарната група на Коалиция за България и 2 от парламентарната група на Движение за права и свободи. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, както следва: Председател: Ремзи Дурмуш Осман Заместник-председатели: Петя Илиева Гегова Евгений Стефанов Бакърджиев Асен Димитров Гагаузов Членове: Борислав Георгиев Владимиров Ваня Крумова Цветкова Владимир Иванов Димитров Людмил Славчев Симеонов Любка Василева Качакова Марина Борисова Дикова Мариус Цаков Цаков Николай Петров Бучков Нина Христова Радева Силвия Петрова Нейчева Александър Великов Маринов Георги Любенов Хубенов Христо Йорданов Кирчев Александър Димитров Паунов Димитър Николов Димитров Петър Василев Мутафчиев Радослав Георгиев Илиевски Мехмед Мехмед Дикме.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/07/2001 - приет(приет в зала)