Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по правни въпроси
Сигнатура 29
Дата на постъпване 20/07/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по правни въпроси се състои от 24 народни представители, от които: 12 от парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от парламентарната група на Обединените демократични сили, 5 от парламентарната група на Коалиция за България и 2 от парламентарната група на Движение за права и свободи. 2. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Комисията по правни въпроси, както следва: Председател: Анелия Йорданова Мингова Заместник-председатели: Светослав Денчев Лучников Янаки Боянов Стоилов Четин Хюсеин Казак Членове: Атанас Петров Василев Борислав Бориславов Цеков Борислав Николов Ралчев Валери Георгиев Димитров Владимир Михайлов Дончев Даниел Василев Вълчев Константин Любенов Пенчев Марина Борисова Дикова Милена Костова Паунова Николай Аврамов Свинаров Петя Илиева Гегова Веселин Борисов Черкезов Димитър Иванов Абаджиев Елиана Стоименова Масева Йордан Георгиев Соколов Бойко Илиев Рашков Любен Андонов Корнезов Михаил Райков Миков Татяна Дончева Тотева Ремзи Дурмуш Осман.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/07/2001 - приет(приет в зала)