Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Сигнатура 43
Дата на постъпване 03/08/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни представители и 5 заместващи представители, както следва: 1. Основни представители: Тошо Костадинов Пейков - ръководител на делегацията, Румен Стоянов Овчаров, Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер, Лютви Ахмед Местан, Владимир Михайлов Дончев. 2. Заместващи представители: Румяна Денева Георгиева, Нина Стефанова Чилова, Снежана Великова Гроздилова, Владимир Стоянов Джаферов, Тодор Костов Бояджиев.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/08/2001 - приет(приет в зала)