Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2000 г.
Сигнатура 65
Дата на постъпване 13/09/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/09/2001 - приет(приет в зала)